Субота, 19.09.2020, 02:48
Вітаю Вас Гість | RSS

ДНЗ "Малинський професійний ліцей"

Меню сайту
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Положення учнівського самоврядування

  Затверджено:

Директор : ____________М. І. Ілючок

   ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

ДНЗ "Малинський професійний ліцей»

 

1. Загальні положення

 

     1.1.Учнівське самоврядування – демократичне, добровільне, самодостатнє, творче об’єднання учнів.

     1.2. Органи самоврядування базуються на демократичних засадах: усі студенти можуть бути обраними й обирати своїх представників до органів учнівського самоврядування.

     1.3. Органи учнівського самоврядування користуються всебічною підтримкою і допомогою директора, заступників директора у вирішенні питань забезпечення документацією, приміщенням, обладнанням так коштами.

     1.4. Вищим органом учнівського самоврядування є збори учнів навчального закладу. У період між зборами вищим виконавчим органом учнівського самоврядування є учнівська рада. Учнівську раду очолює голова ради, який є членом педагогічної ради навчального закладу.

     1.5. Виконавчим органом учнівського самоврядування є:

     – актив учнівської академічної групи;

     – старостат відділення;

     – рада відділення.

     1.6. Органи учнівського самоврядування є незалежними від вимог релігій, політичних партій і рухів, працюють відповідно до своїх повноважень, що визначені цим Положенням.

     1.7. Структура учнівського самоврядування функціонує відповідно до Конституції України, Закону України «Про освіту», Загальної декларації прав людини, Конвенції ООН про права дитини, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Статуту навчального закладу.

     1.8. Метою учнівського самоврядування є виявлення і реалізація творчих здібностей учнів, формування кращих моральних якостей. У зв’язку з цим зростає роль учнівських колективів щодо залучення молоді в процес управління навчальним закладом.

         

                              2. Основні напрями діяльності

 

     2.1. Забезпечення виконання учнями своїх обов’язків як учня і громадянина.

     2.2. Сприяння навчальній, науковій, творчій та дозвільній діяльності учнів.

     2.3. Рішучий захист учнів від будь-якої експлуатації, психологічного та фізичного тиску, дій адміністрації, викладачів, які порушують права або принижують їхню честь і гідність, зокрема, на захист недоторканості особистих речей, записів і паперів.

     2.4. Створення у кожній учнівській академічній групі повноваженого органу учнівського самоврядування, атмосфери толерантності й колегіальності.

     2.5 Морально-етичне, екологічне та естетичне виховання учнівської молоді.

     2.6. Пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню учнями правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків тощо.

     2.7. Участь в охороні громадського порядку.

     2.8. Виховання патріотизму, потреби дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм.

     2.9. Організація культурно-освітньої та туристсько – спортивної роботи.

     2.10. Залучення учнів до безпосередньої участі у реалізації державної молодіжної політики.

 

                  3. Структура та організація роботи органів

                                 учнівського самоврядування    

 

     3.1. Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність на рівні учнівської академічної групи, навчального закладу.

     3.2. Вищим органом учнівського самоврядування є збори учнів денної форми навчання.

     3.3. Виконавчими органами учнівського самоврядування є учнівські ради, що функціонують на рівні навчального закладу, відділення, гуртожитку; старостати – на рівні відділення; актив групи – на рівні учнівської академічної групи.

     3.4. На всіх рівнях органи учнівського самоврядування є виборними і формуються шляхом відкритого або таємного голосування учнів.

     3.5. Головною структурною одиницею системи учнівського самоврядування є академічна група, яка обирає актив і делегує своїх представників на збори студентів згідно з визначеною квотою представництва.

     3.6. Старостат створюється для вирішення завдань, визначених основними напрямами діяльності учнівського самоврядування.

     3.7. Старостат виконує роль координатора учнівського самоврядування на відділенні, допомагає кураторам учнівських академічних груп втілювати нові форми та методи виховної роботи, визначає її основні напрями.

     3.8. До старостату входять старости груп кожної учнівської академічної групи. При цьому старостат обирає зі свого складу голову учнівської ради відділення.

   3.9. До учнівської ради відділення входять представники з кожної академічної групи, старости груп, з числа яких обирають двох заступників, голову контрольної комісії і прес-секретаря.

     3.10. Контрольна комісія діє відповідно до цього Положення, яке затверджується на зборах учнів.

     3.11. Контрольна комісія здійснює розпорядчі та контролюючі функції, проводить перевірки та ревізії діяльності учнівської ради та не рідше одного разу на рік доповідає про результати перевірок зборам колективу учнів.

     3.12. У разі необхідності контрольна комісія може за власною ініціативою скликати збори колективу учнів.

     3.13. Контрольна комісія обирається на зборах колективу учнів у кількості трьох осіб. Щорічно один член комісії поновлюється.

     3.14. Контрольна комісія підзвітна лише зборам колективу студентів.

     3.15. Учнівська рада є важливим елементом удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованим на зростання у учнівської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності за доручену справу, гармонійного розвитку особистості учня, засвоєння ними навичок організатора, керівника.

     3.16. Головні завдання учнівської ради – піднесення державної та суспільної вагомості навчання у вищому навчальному закладі, посилення його авторитету та престижу, вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців, сприяння сумлінному виконанню учнями своїх обов’язків із одночасним захистом їх законних прав та інтересів.

     3.17. Діяльність ради здійснюється з додержанням чинного законодавства, моральних та етичних норм.

     3.18. Старостою учнівської академічної групи може бути один з кращих за успішністю учень, який відзначається високими моральними якостями, користується авторитетом і повагою у групі, має позитивний вплив на колектив групи та володіє організаторськими здібностями.

     3.19. Староста призначається наказом директора за поданням з куратором учнівської академічної групи.

     3.20. Староста призначається на весь період навчання. Звільнення старости може здійснюватися за власним бажанням, з ініціативи адміністрації або учнів групи, якщо той не виконує належним чином покладені на нього обов’язки чи втратив моральне право бути офіційним лідером учнівського колективу.

     3.21. Засідання старостату проводяться щотижня, засідання учнівських рад відділення – не рідше одного разу на два місяці. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин обраних до її складу членів.

     3.22. На засіданнях ведеться протокол, який підписується головою або заступником і секретарем.

     3.23. Рішення приймаються більшістю голосів її членів та носять рекомендаційний характер.

     3.24. При учнівських радах всіх рівнів створюються сектори за напрямами роботи: інформаційний, спортивно-туристичний, культурний, науковий, соціальний та інші (за необхідністю).

     3.25. Не менше одного разу на рік голова учнівської ради відділення звітує про роботу на зборах учнів.

     3.26. Засідання зборів учнів є правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин її членів.

     3.27. На розгляд виносяться питання учнівського життя, що визначено як основні напрями діяльності учнівського самоврядування.

     3.28. Рішення зборів приймаються простою більшістю голосів і мають рекомендаційний характер.

    

                      4. Права членів учнівського самоврядування   

 

     4.1 Учні мають право бути обраними до органів учнівського самоврядування на рівні групи, відділення, навчального закладу на умовах, передбачених цим Положенням.

     4.2. Голова старостату входить до учнівської ради відділення. Голови рад відділень входять до учнівської ради навчального закладу.

     4.3. голови органів учнівського самоврядування мають право апелювати за потреби до адміністрації навчального закладу, а також до державних органів управління освіти всіх рівнів із питань порушення прав учасників навчально-виховного процесу у випадках, коли ці питання не вирішуються на місцях.

     4.4. Члени старостату мають право:

   4.4.1. Представляти інтереси учнів і здійснювати зв'язок з адміністрацією навчального закладу, викладацьким складом та батьківською громадою;

   4.4.2. Брати участь в обговоренні та вносити конструктивні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, форм і якості навчання, індивідуальних програм, позааудиторних заходів, дозвілля учнів;

   4.4.3. Бути проінформованими щодо рішення педагогічної ради з питань, що стосуються інтересів учнів;

   4.4.4. Створювати консультативну службу з кращих учнів для індивідуальної допомоги товаришам у навчанні;

   4.4.5. Рекомендувати адміністрації навчального закладу кращих учнів для заохочення;

   4.4.6. Брати участь у добровільних об’єднаннях, асоціаціях тощо.

     4.5. Члени органів учнівського самоврядування для вирішення завдань, передбачених основними напрямами діяльності, мають право звертатися з пропозиціями і заявами до адміністрації навчального закладу, одержувати об’єктивну інформацію з питань, що відносяться до їх компетенції.

 

                     5. Обов’язки членів учнівського самоврядування

 

     5.1. Дотримуватися статуту, розпоряджень адміністрації навчального закладу з питань організації навчально-виховного процесу. 

     5.2. Допомагати впровадженню сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес.

     5.3. Вимагати дотримання етичних норм поведінки і моралі у учнівському середовищі, між студентами і викладачами, батьками і викладацьким складом.

     5.4. Особистим прикладом та настановами утверджувати повагу до принципів загальнолюдських чеснот – правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей.

     5.5. Бути патріотом свого навчального закладу.

     5.6. Староста призначається як представник відділення для організаційного забезпечення навчального процесу в учнівській академічній групі, управління учнівським колективом групи при залученні її до всіх офіційних заходів.

     5.7. Обов’язки старости учнівської академічної групи:

   5.7.1. Своєчасно інформувати учнів про розпорядження, що доводяться до групи або окремих учнів через старосту від адміністрації, завідувача відділення, викладачів стосовно організації навчально-виховного процесу.

   5.7.2. Щоденно вести в групах відомість відвідування занять учнями;

   5.7.3. Тримати на контролі причини відсутності учнів на заняттях;

   5.7.4. Своєчасно інформувати куратора групи, завідувача відділення про стан навчальної дисципліни в групі;

   5.7.5. Проводити індивідуальну роботу зі учнями групи відносно виконання вимог навчального плану, графіка навчального процесу та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

   5.7.6. Призначати на кожен день навчання чергового в групі;

   5.7.7. оперативно інформувати зав. Відділення, навчальний відділ про зриви занять, можливі недоліки у розкладі занять та ін.

 

6. Заключні положення

 

     6.1. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності після прийняття їх загальними зборами учнів і затвердження радою учнівського самоврядування.

     6.2. Адміністрація навчального закладу може приймати рішення у зв’язку з порушенням цього Положення.

     6.3. Вирішення питань, що неврегульовані нормативними актами органів учнівського самоврядування, належать до компетенції учнівських рад всіх рівнів за погодженням зі учнівською радою навчального закладу.

КЛЯТВА УЧНЯ

 

     З почуттям великої пошани і вдячності до своїх батьків і вчителів приймаю звання учня і з повним усвідомленням тих обов’язків, які покладає на мене це звання, урочисто клянусь:

     – пити живильну вологу з джерел знань та виховувати в собі риси свідомого громадянина України;

     –  бути дисциплінованим, чесним, порядним;

     – навчатися долати труднощі, бути наполегливим у досягненні мети;

     – шанувати в кожному особистість і ніколи не принижувати людську гідність, бути вірними учнівській дружбі;

     – оволодіти обраною професією так, щоб бути корисним своєму народові;

     – бути гостинним і шанобливим у ставленні до людей;

     – берегти добре ім’я, примножувати славні традиції рідного навчального закладу, не забувати свою альма-матер;

     – берегти та нічим не заплямовувати високе звання і гідність учня.